Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 228/1988 Maatregelen ter voorkoming van onwettige handelingen tegen opvarenden van schepen
Geldigheid:16-02-1988 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar 14e zitting op 20 november 1985 Resolutie A. 584 (14) heeft aangenomen, houdende maatregelen ter voorkoming van onwettige handelingen tegen passagiers en bemanningen aan boord van schepen:
dat de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van IMO tijdens haar 53e zitting van 26 september 1986 MSC-circulaire 443 heeft aangenomen, houdende een verdere uitwerking van de maatregelen als bedoeld in Resolutie A. 584 (14);
dat deze maatregelen in de eerste plaats bedoeld zijn voor toepassing op passagiersschepen die internationale reizen van 24 of meer maken en op de havenfaciliteiten waarvan deze schepen gebruikmaken:
dat echter bepaalde maatregelen eveneens zinvol toegepast kunnen worden op andere schepen of havenfaciliteiten als de omstandigheden daartoe aanleiding geven;

Beveelt aan:
- aan boord van passagiersschepen die internationale reizen maken van 24 uur of meer, en aan boord van overige schepen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de nodige aandacht te besteden aan alle maatregelen genoemd in Resolutie A. 584 (14) en MSC. Circulaire 443*;
- daar waar van toepassing zoveel als mogelijk uitvoering te geven aan de maatregelen die aan boord kunnen worden getroffen.

Rijswijk, 16 februari 1988.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk


* Op aanvraag verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie
Naar boven