Onderwerp: Bezoek-historie

Kennisgeving gewijzigde procedure Wnb-vergunningen voor het importeren en verwateren op land van mosselen uit verschillende gebieden in Ierland en Denemarken.
Geldigheid:14-11-2022 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Kennisgeving gewijzigde procedure Wnb-vergunningen voor het importeren en verwateren op land van mosselen uit verschillende gebieden in Ierland en Denemarken.

 

De minister voor Natuur en Stikstof liet op 20 september 2022 weten dat zij van plan was vergunningen af te geven voor het importeren en verwateren van mosselen op land uit verschillende gebieden in Ierland en Denemarken. De procedure over deze vergunningsaanvragen wordt gewijzigd.

De vergunningen werden aangevraagd door de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren volgens de Wet natuurbescherming. De activiteiten die de Vereniging Van Importeurs Van Schelpdieren uitvoert konden invloed hebben op het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

De ontwerpbesluiten die hierover bekend zijn gemaakt op 20 september 2022 op de website van rvo.nl en op Natuurvergunningen.nl komen hiermee te vervallen.

 

Nieuwe procedure

De provincie Zeeland zal een nieuwe procedure starten voor deze vergunningsaanvragen. Op de website van de provincie Zeeland kunt u meer informatie vinden over de nieuwe procedure.
De kennisgeving over deze wijziging in de procedure staat ook op Vergunningsaanvragen importeren en verwateren mosselen uit Denemarken en Ierland (rvo.nl)enNatuurvergunningen (overheid.nl).

Naar boven