Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; Ambtshalve wijziging vergunningvoorschrift; MZI's; diverse locaties Brouwershavense Gat
Geldigheid:01-03-2022 t/m 31-03-2027Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte vergunninghouder zoals genoemd in de bijlage bij onderhavig besluit,

Per besluit van 24 februari 2021 is aan u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het verankeren, plaatsen, exploiteren, onderhouden en oogsten van(af) diverse mosselzaadinvanginstallaties (hierna: MZI's) op een specifiek aangegeven MZI-kavel.

Ik constateer dat de aan u verleende vergunning een ambtshalve correctie vereist.

Vanuit het Toegangbeperkend Besluit 'Middelplaat en Slikken van Voorne' is het namelijk verboden (vanwege het winterrustgebied) o.a. MZI-activiteiten van 1 november tot 1 april uit te voeren. Eenmaal geplaatste verankering van de MZI's kan, vanwege het gegeven dat hiermee geen menselijke aanwezigheid in het veld is gemoeid, jaarrond blijven staan.

Besluit
Ik wijzig vergunningvoorschrift nr. 24 van de betreffende Wnb-vergunningen in relatie tot de MZI-kavels Brouwershavense Gat 1a-1b-1c-3a-3b-3c als volgt:

24. De vergunning is geldig vanaf het moment van afgifte tot en met 31 december 2026. Voor wat betreft het installeren, exploiteren, beheren/onderhouden en oogsten van de betreffende MZI's alsmede voor het plaatsen en het verwijderen van de bijbehorende verankering geldt de vergunning van 1 april tot 1 november. Voor wat betreft het aanwezig hebben van de bijbehorende verankering geldt de vergunning jaarrond. Voor wat betreft de voorschriften 20 t/m 23 is de onderhavige vergunning geldig tot en met 31 maart 2027.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bijlage:

  1. Lijst aangeschreven vergunninghouders

Naar boven