Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerp-vergunningen mzi's diverse locaties westelijke Waddenzee
Geldigheid:20-01-2022 t/m 03-03-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De ontwerp-besluiten zijn vanaf 20 januari 2022 tot en et 3 maart 2022 te raadplegen op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming/zienswijze-ontwerpbesluit. Op deze locatie staat ook nadere informatie over het indienen van een zienswijze.

Naar boven