Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerp-vergunningen spieringvisserij diverse locaties westelijke Waddenzee

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De ontwerp-besluiten zijn vanaf 1 oktober 2021 te raadplegen op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming/zienswijze-ontwerpbesluit

Op deze locatie staat ook nadere informatie over het indienen van een zienswijze. 

Naar boven