Onderwerp: Bezoek-historie

Spisulavisserij in Natura 2000-gebieden; Nederlandse kustzone voor zover gelegen buiten de Natura 2000-gebieden (maar binnen de NAP -20 meter dieptelijn) Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan, Voordelta en Westerschelde en in de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan
Publicatiedatum:19-07-2018Geldigheid:19-07-2018 t/m 15-07-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.