Onderwerp: Bezoek-historie

IM Prof Dr Frits Kalshoven

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Overlijden Prof.Dr. Frits Kalshoven

De redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift informeert u met groot leedwezen dat  Prof.Dr. Frits Kalshoven op 6 september jl. op 93-jarige leeftijd is overleden. Professor Kalshoven diende tussen 1945 en 1967 als officier bij de Koninklijke Marine. Na afronding van de rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden was hij  docent strafrecht en internationaal recht aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. In 1967 trad hij in dienst bij de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde daar in 1971 op het proefschrift Belligerent Reprisals. Voor dit proefschrift ontving hij in 1973 de Ciardi-prijs van de International Society for Military Law and the Law of War. Het proefschrift is in 2005 in herdruk verschenen.

 

Van 1970 tot 1985 was hij docent en vervolgens hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden en bekleedde van 1975 tot 1989 de door het Nederlandse Rode Kruis in het leven geroepen leerstoel voor internationaal humanitair recht. Hij vervulde voorts o.m. de functie van juridisch adviseur van het Rode Kruis en die van gasthoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van zijn vele publicaties zij hier verder genoemd Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law, tezamen met Prof.Dr. Liesbeth Zegveld. 

 

Prof. Kalshoven genoot groot gezag en was uit dien hoofde lid van verschillende Nederlandse diplomatieke delegaties, waaronder die bij de totstandkoming  van de twee Aanvullende Protocollen bij de Geneefse Conventies. Van 1991 tot 2002 maakte hij deel uit van de International Humanitarian Fact-finding Commission, vanaf 1997 als voorzitter. Ook was hij in 1992 en 1993  voorzitter van de VN-commissie die onderzoek deed naar mogelijke inbreuken op het oorlogsrecht in het voormalig Joegoslavië.

 

Prof. Kalshoven was drager van het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis en ere-lid van het Internationaal Instituut voor Humanitair Recht in San Remo. In 2003 werd hij onderscheiden met de Henry Dunant-medaille van het Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan. Naar hem is de jaarlijkse door het Nederlandse en Vlaamse Rode Kruis georganiseerde universitaire pleitcompetitie vernoemd: The Frits Kalshoven Competition in International Humanitarian Law. Zijn persoonlijke aanwezigheid bij de finale en prijsuitreiking maakte deze voor deelnemers immer tot een onvergetelijke ervaring.

 

Op 4 september 2015 ontving hij tijdens de Round Table van het Internationaal Instituut voor Humanitair Recht te San Remo de ‘Prize for the Promotion, Dissemination and Teaching of International Humanitarian Law, in recognition of his outstanding and tireless commitment to International Humanitarian Law, as well as for his exceptional contribution to its development through his ever-active involvement with international humanitarian bodies and to its dissemination through his scholarly writings and teaching activities.’

 

Een zeer innemende persoonlijkheid en een uitzonderlijk begaafd en betrokken wetenschapper en voorvechter van het internationaal humanitair recht is ons ontvallen. Ons diepe medeleven gaat uit naar mevrouw E. Kalshoven – van Tijen, zijn kinderen, kleinkinderen  en overige nabestaanden. 

Naar boven