Onderwerp: Bezoek-historie

IN MEMORIAM MR R. VAN DEN HEUVEL

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

IN MEMORIAM MR R. VAN DEN HEUVEL

De redactiecommissie heeft de zeer droeve plicht u het geheel onverwachte overlijden van ons redactielid mr R. (Rob) van den Heuvel te moeten melden. Hij is op 11 maart jl. omgekomen tijdens het beoefenen van de door hem zo geliefde roeisport.

 

Mr. Van den Heuvel was sedert 1999 actief betrokken bij de militaire rechtspraak, eerst als lid van de Militaire Kamer van het (toenmalige) Gerechtshof Arnhem en sedert 2003 als voorzitter van die Kamer. Hij werd alom gewaardeerd wegens zijn scherpe juridische analyses, gecombineerd met een gedegen oog voor de maatschappelijke, militaire èn individuele context waarin strafbare feiten dienen te worden beoordeeld. Ook heeft hij in de afgelopen decennia op zeer belangrijke wijze bijgedragen aan de doorontwikkeling van het militaire strafrecht.

 

Rob was sedert 2006 lid van de redactiecommissie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift en bleek al snel een steunpilaar, waarop nimmer tevergeefs een beroep werd gedaan. Hij gaf de voor ons tijdschrift zo belangrijke ‘peer review’ op onnavolgbare wijze inhoud, met scherpe en humoristische analyses op de hoofdlijn en in het detail, voorzien van puntige raadgevingen voor auteurs.

 

Ons is een buitengewoon deskundig en zeer aimabel collega in het militaire recht ontvallen. Wij zullen hem zeer missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en verdere familie.

 

 

Namens de redactiecommissie,

 

 

 

mr Jan Peter Spijk

Brigade Generaal, MJD bd

Naar boven