Onderwerp: Bezoek-historie

Proefschrift Geweldsinstructies: aanzet tot discussie

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voor elk militair optreden gelden regels. Ook voor het gebruik van geweld. Of het nu tijdens een buitenlandse missie is, of bij inzet in Nederland, zoals het bewaken van het luchtruim of kustwachttaken. Plaatsvervangend directeur Juridische Zaken Hans Boddens Hosang onderzocht hoe te handelen bij geweld, oftewel de geweldsinstructies. Rechtsregels voor militair optreden zijn vaak ingewikkeld en kennen soms uitzonderingen en verfijningen. Ook komt het voor dat juristen verschillende inzichten hebben. Maar juist militaire inzet vraagt om duidelijke richtlijnen, waardoor een commandant keuzes kan maken. De regels moeten de militairen zekerheid geven over wanneer ze geweld mogen gebruiken.

 

Het proefschrift van Boddens Hosang verschijnt in aangepaste vorm in de boekhandel. Het is wel al beschikbaar als PDF-bestand.

 

Naar boven