Onderwerp: Bezoek-historie

Verdediging proefschrift LTZ1(LD) Martin Fink, "Maritime Interception and the Law of Naval Operations".

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verdediging proefschrift LTZ1(LD) Martin Fink, "Maritime Interception and the Law of Naval Operations".

Op 6 september, klokke 16.00, vindt in de Agnietenkapel te Amsterdam de openbare verdediging van het proefschrift van LTZ1(LD) Martin Fink plaats. Het proefschrift is getiteld Maritime Interception and the Law of Naval Operations en maakt de juridische grondslagen en rechtsregimes inzichtelijk die van toepassing kunnen zijn op maritieme interceptie operaties (MIO).

 

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de promovendus door e-mail te sturen aan ‪md.fink.01@mindef.nl

 

De studie signaleert en becommentarieert (o.m.) drie ontwikkelingen in het recht toepasselijk voor en tijdens maritieme interceptie operaties. De tegenwoordige focus op maritieme veiligheid, waarin zeestrijdkrachten steeds vaker worden ingezet om de belangen van de staat of de bondgenootschappelijke belangen op zee te beschermen, zet in algemene zin druk op de beginselen van het recht van de zee, zoals de exclusieve rechtsmacht van de staat over een schip, omdat steeds meer grondslagen worden gebruikt om een schip te kunnen boarden dan de traditionele uitzonderingen die het internationaal recht van de zee voorhanden heeft. Naast de focus op maritieme veiligheid hebben tegenwoordige gewapende conflicten doorgaans het karakter van een niet-internationaal gewapend conflict, waarin de niet-statelijke actor de tegenstander is. Ook deze situatie brengt in juridische zin uitdagingen met zich mee omdat het zeeoorlogsrecht primair bedoeld is voor internationaal gewapende conflicten. Daarom zijn in de afgelopen tijd argumenten naar voren gebracht om dit gat te kunnen dichten. Ten slotte brengen de twee bovenstaande ontwikkelingen -focus op maritieme veiligheid en niet-internationale conflicten- tevens met zich mee dat het individu een belangrijke actor wordt binnen het toepasselijk recht op zee. Een stijgende belangstelling voor de mogelijke toepasselijkheid van mensenrechten bestaat daarom ook voor militaire operaties ter zee.

Naar boven