Onderwerp: Bezoek-historie

Column Cyber Operations Law

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Column Cyber Operations Law

Zoals u zich herinnert is in het eerste nummer van deze jaargang de oratie ‘Je hoeft geen zwaard en schild te dragen om ridder te zijn’ gepubliceerd, op 27 januari jl. uitgesproken door Brigade Generaal prof. dr. P.A.L. Ducheine, bij diens aanvaarding van het ambt van hoogleraar Military Law of Cyber Security and Cyber Operations aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en het ambt van hoogleraar Cyber Operations and Cyber Warfare aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

 

Deze operationele en juridische vakgebieden zijn voor Defensie van groot belang. Wij informeren u daarom met genoegen dat BGen prof.dr. Ducheine bereid is gevonden om een column Cyber Operations Law in het MRT te verzorgen. Hij zal in deze onregelmatig verschijnende column aandacht besteden aan relevante ontwikkelingen in deze dynamische domeinen. U kunt de eerste aflevering in een volgend nummer tegemoet zien.

 

De Redactiecommissie

relaties1
Naar boven