Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling Annotatie bij CRvB 14 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:141, ´De overtollige militair´

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvulling Annotatie bij CRvB 14 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:141

De overtollige militair

In de annotatie bij CRvB 14 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:141; MRT 2016, afl. 2 (De overtollige militair) staat vermeld dat externe herplaatsingskandidaten die in de derde (externe) herplaatsingsperiode van het SBK 2012 intern solliciteren, een voorrangspositie ten opzichte van andere kandidaten hebben. Deze voorrangspositie geldt evenwel alleen voor het burgerlijk defensiepersoneel en niet voor militairen.  

relaties3
Naar boven