Onderwerp: Bezoek-historie

Word donateur van de Nederlandse militair juridische bibliotheek

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Word donateur van de Nederlandse militair juridische bibliotheek

De Nederlandse militair juridische bibliotheek (NMJB) bestaat inmiddels ruim zeven jaar. Ons doel is om boeken en andere publicaties op het gebied van het Nederlandse militair straf-, tucht- en ambtenarenrecht te verzamelen en op te nemen in onze bibliotheek. Op die manier stellen we deze boeken (weer) beschikbaar voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, maar ook voor (militair) juristen die daar voor hun werk een beroep op willen doen. Meer informatie over de NMJB vindt u op onze website www.nmjb.nl. Wist u dat we inmiddels een collectie met meer dan 350 boeken en publicaties hebben opgebouwd?

Onze collectie is ondergebracht bij de bibliotheek van de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda. De collectie is daar in te zien, maar we zetten nu ook de eerste stappen om onze collectie te digitaliseren. Het digitaliseren van onze collectie zorgt ervoor dat deze nog gemakkelijker te benaderen zal zijn.

De Nederlandse militair juridische bibliotheek heeft u nodig!

Wij zijn een stichting en dus volledig afhankelijk van giften. Om onze activiteiten voort te kunnen blijven zetten, hebben we uw financiële bijdrage nodig. U kunt een incidentele gift beschikbaar stellen, maar ook kiezen voor een donateurschap. Op die manier schenkt u ons structureel een gift.

Wist u dat onze stichting door de Belastingdienst de status van 'culturele ANBI' (Algemeen nut beogende instelling) is toegekend? Dat betekent dat giften en donaties aan de NMJB fiscaal aftrekbaar zijn.

Uitbreiden van de collectie

Ook blijven we op zoek naar boeken op het gebied van het Nederlandse militaire recht. Heeft u boeken op het gebied van het Nederlandse militair straf-, tucht- en ambtenarenrecht? En overweegt u die boeken nu of in de toekomst van de hand te doen? Dan komen wij graag in contact met u. We zouden deze boeken graag willen opnemen in onze collectie.

Meer informatie

Wilt u onze stichting financieel steunen met een eenmalige gift of een donateurschap? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail via: info@nmjb.nl. U kunt ook een brief sturen aan:

Nederlandse militair juridische bibliotheek

P/a Hertoglaan 64

5262 JP Vught

 

Namens het bestuur van de NMJB danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.

Jos Vink, voorzitter, majoor res. van de MJD KL

Bas van Hoek, secretaris, luitenant-kolonel van de MJD KLu

Sander Niekamp, penningmeester, luitenant-kolonel van de MJD KLu

Naar boven