Onderwerp: Bezoek-historie

Publiceren in het MRT

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Publiceren in het MRT

Voordat een bijdrage in het MRT wordt gepubliceerd, kan de redactie de bijdrage van constructieve feedback voorzien, die door zorg van de secretaris aan de auteur wordt toegezonden. Op verzoek van de auteur kan een '(blind) peer review' plaatsvinden, waarbij nationale en internationale deskundigen kunnen worden betrokken.

De volgende richtlijnen dienen in acht te worden genomen bij een bijdrage:

  • Artikelen over specifiek Nederlands-rechtelijke onderwerpen dienen in het Nederlands te worden aangeboden. Andere artikelen kunnen in het Nederlands of Engels worden aangeboden. De redactie adviseert om in dat geval de taal te kiezen die het beste aansluit bij het onderwerp van de bijdrage.

  • De meeste bijdragen bevatten tussen de 2500 en 7500 woorden (exclusief voetnoten).

  • De bijdrage dient in een van de volgende categorieën te passen: Beschouwing, Opinie, Praktijk, Boekbespreking.

  • Voetnoten dienen te worden opgemaakt conform de Leidraad Juridische Auteurs.

  • De bijdrage dient te worden verstuurd naar de secretaris via mrt@mindef.nl.

  • Auteurs werkzaam bij het Ministerie van Defensie worden gewezen op de Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren.

Indien de bijdrage de goedkeuring van de redactie heeft gekregen, wordt deze op de website gepubliceerd, in een van de edities. De bijdrage is vindbaar via de website; de naam van de auteur wordt opgenomen in het auteursregister. De naam van de auteur, alsmede de titel van de bijdrage, worden tevens vermeld in de nieuwsbrief van het MRT, die wordt verstuurd zodra een nieuwe editie op de website is gepubliceerd.

Als dank en blijk van waardering wordt de auteur uitgenodigd voor de jaarlijkse MRT-borrel.

Verwijzen naar een publicatie in het MRT

De editie van het MRT en de bijdragen zijn los vindbaar op de website. Indien zij in een Pdf-document worden geopend, kent de Pdf-software een eigen paginanummering toe. Deze paginanummering kan dus afwijkend zijn van de paginanummering in de website-editie. Voor verwijzingen naar bijdragen in het MRT dient men daarom naar de zogenaamde 'permanente link' te verwijzen. Deze link is vindbaar bij de 'documentgegevens' van een bijdrage. Desgewenst kan tevens worden verwezen naar de betreffende paragraaf waaruit de verwijzing volgt.

Naar boven