Onderwerp: Bezoek-historie

Informatie over het MRT

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Informatie over het MRT

Het MRT is een van de oudste tijdschriften van Nederland. Het wordt sinds 1903 gepubliceerd. Eerst onder de titel 'Militaire Jurisprudentie' en vanaf juli 1905 onder de huidige naam. In de periode juli 1943 tot januari 1946 is het tijdschrift niet gepubliceerd. In 2016 is overgegaan op een volledig digitale publicatie.

Het MRT verschijnt zes keer per jaar en bevat bijdragen over militair juridische aangelegenheden en relevante internationale en nationale straf-, tucht- en bestuursrechtelijke uitspraken, voorzien van een annotatie. Het MRT is bedoeld voor geïnteresseerden in, en personen werkzaam met, militair juridische onderwerpen. De doelgroep van het MRT is daarom zeer breed, hetgeen ook weerspiegeld wordt in de bijdragen in het MRT.

Op de website waarop het MRT wordt gepubliceerd, vindt u tevens eerdere edities van het MRT. Vanaf 2006 tot en met 2015 zijn deze per (integrale) editie en als losse artikelen in pdf-formaat vindbaar. De edities van voor 2006 zijn opgenomen als één bestand. De website beschikt over een zoekfunctie zodat u op trefwoord, titel, auteur of een andere zoekterm de gezochte informatie kunt vinden. Via de website kunt u tevens militair rechtelijke wetten en regelingen alsmede relevante rechterlijke uitspraken raadplegen.

De redactiecommissie van het MRT bestaat uit de redactieleden en de vaste medewerkers. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift en de website, voorziet de ingestuurde bijdragen van feedback en geeft akkoord voor publicatie. De redactie bestaat uit de hoofden Juridische Zaken van de vier krijgsmachtdelen, vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie en experts die in verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij militair juridische onderwerpen afkomstig uit o.a. de rechterlijke macht, de wetenschap en andere ministeries. De redactie staat onder voorzitterschap van brigadegeneraal b.d. Jan Peter Spijk. Hij wordt bijgestaan door een secretaris, kapitein Fleur de Boer.

Colofon

Het MRT bevat gedeeltelijk formele overheidsinformatie en wordt daarom gepubliceerd op overheid.nl. Conform het redactiestatuut is de redactie verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid alsmede voor vorm en inhoud van het MRT. De bijdragen van individuele auteurs zijn op persoonlijke titel geschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinie van het Ministerie van Defensie, noch die van redactie van het MRT.

Naar boven