Onderwerp: Bezoek-historie

Openbaar exploot
Publicatiedatum:02-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Openbaar exploot

Bij exploot van R. Hartemink, gerechtsdeurwaarder te Lent, gemeente Nijmegen opgemaakt op 29 februari 2016, is er op verzoek van: Gülay Göktas, wonende te Nijmegen , aan Dhr. Mustafa Karaca, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland, betekend:

1. een beslagexploot, opgemaakt op 24/02/2016 door R. Hartemink, gerechtsdeurwaarder te Lent, gemeente Nijmegen, waarbij uit krachte van de daarin vermelde executoriale titel, op verzoek van rekwirant(e) en ten laste van de gerekwireerde executoriaal beslag is gelegd onder de besloten vennootschap EN WERK B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6534 AJ) Nijmegen, aan het adres Roggeweg 12, en wel voor de in het beslagexploot genoemde bedragen;

2. het modelformulier “Bepaling beslagvrije voet”, met de daarbij behorende bijlagen,

3. een beslagexploot, opgemaakt op 23/02/2016 door R. Hartemink, gerechtsdeurwaarder te Lent, gemeente Nijmegen, waarbij uit krachte van de daarin vermelde executoriale titel, op verzoek van rekwirant(e) en ten laste van de gerekwireerde executoriaal beslag is gelegd onder de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V. en wel voor de in het beslagexploot genoemde bedragen, UIT KRACHTE VAN : de grosse van een beschikking voorlopige voorzieningen, in executoriale vorm gegeven door de Rechtbank Gelderland, Team familierecht, zittingsplaats Arnhem van 2 februari 2016, in de zaak van rekwirante als verzoekster en gerekwireerde als verweerder. Waarbij uit krachte van voormelde titel ook B E V E L IS G E D A A N : Om BINNEN TWEE DAGEN NA VANDAAG aan voormelde executoriale titel te voldoen, en ten behoeve van rekwirante te voldoen € 1655,47 + P.M.

Onder vertoon van een geldig legitimatiebewijs, kan Mustafa Karaca een afschrift van dit exploot ophalen bij R. Hartemink, gerechtsdeurwaarder te (6663 MA) Lent, gemeente Nijmegen, Edith Piafstraat 152, (024-3503535.

R. Hartemink

Edith Piafstraat 152

6663 MA Lent, gemeente Nijmegen

Naar boven