Onderwerp: Bezoek-historie

Subsidieplafonds 2001 Regeling versterking recreatie
Publicatiedatum:09-02-2001Geldigheid:09-02-2001 t/m 23-01-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subsidieplafonds 2001 Regeling versterking recreatie
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie, wordt voor de onderscheidende doelstellingen, bedoeld in artikel 2 van die regeling, voor het jaar 2001 als volgt vastgesteld:

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel a van dat artikel:

f 2.100.000,-;

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel b van dat artikel:

f 5.400.000,-;

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel c van dat artikel:

f 1.900.000-;

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel d van dat artikel:

f 2.000.000,-.
relaties0relaties0

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

s-Gravenhage
6 februari 2001
De
Staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H.
Faber
Naar boven