Onderwerp: Bezoek-historie

Redactiecommissie MRT 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Redactiecommissie MRT 2020

Voorzitter

Mr. J.P. Spijk MA

Brigade Generaal van de Militair Juridische Dienst (bd)

Secretaris

Mw. mr. F.J.M. de Boer

Kapitein van de Militair Juridische Dienst

Leden

Mr. M.J. Alink

Hoofd Afdeling Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht van de Directie Juridische Zaken, Ministerie van Defensie

Mw. mr. drs. A.A.W.K. Appels

Kolonel, Hoofd Juridische Zaken van het Commando Luchtstrijdkrachten

Dr. J.F.R. Boddens Hosang

Coördinator Cluster Internationaal, tevens plaatsvervangend Directeur Juridische Zaken, Directie Juridische Zaken, Ministerie van Defensie

Dr. M.D. Fink

Kapitein-luitenant-ter-zee, Hoofd Cluster Juridische Zaken van de Koninklijke Marechaussee

Prof. dr. T.D. Gill

Hoogleraar Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam

Mr. A.J. de Haan

Brigade Generaal (tit.), Hoofd Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Mr. A.C. Haverman

Kolonel van de Militair Juridische Dienst, Hoofd Juridische Zaken van het Commando Landstrijdkrachten

Mw. mr. R.H. Koning

Voorzitter van de Militaire Kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Mr. G. Souer

Commandeur van Administratie (tit.), Hoofd Juridische Zaken van het Commando Zeestrijdkrachten

Prof. mr. dr. H.G. van der Wilt

Hoogleraar Internationaal Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam.

Vaste medewerkers

Mw. Mr. M. de Bruin

Adviseur Humanitair Oorlogsrecht en Grondbeginselen Nederlandse Rode Kruis

Mr. J.C. Groenheijde

Kolonel van de Militair Juridische Dienst, Directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening

Dr. J.P. Loof

Lid van het College voor de Rechten van de Mens, tevens Universitair Docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. M.C. Zwanenburg

Hoogleraar Militair Recht aan de Nederlandse Defensie Academie
Afdeling Internationaal Recht, Directie Juridische Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Naar boven