Onderwerp: Bezoek-historie

Redactiecommissie MRT 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Redactiecommissie MRT 2022

Voorzitter

Mr. J.P. Spijk MA

Brigade Generaal van de Militair Juridische Dienst (bd)

Secretaris

Mw. mr. F.J.M. de Boer

Kapitein van de Militair Juridische Dienst

Leden

Mr. M.J. Alink

Hoofd Afdeling Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht van de Directie Juridische Zaken, Ministerie van Defensie

Dr. J.F.R. Boddens Hosang

Coördinator Cluster Internationaal, tevens plaatsvervangend Directeur Juridische Zaken, Directie Juridische Zaken, Ministerie van Defensie

Dr. M.D. Fink

Kapitein-ter-zee, Universitair Hoofddocent Militair Recht, Faculteit Militaire Wetenschappen, Nederlandse Defensie Academie

Mr. A.J. de Haan

Brigadegeneraal (tit.), Hoofd Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Mw. mr. R.H. Koning

Voorzitter van de Militaire Kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Mr. F.A. Kooloos

Kolonel van de Militair Juridische Dienst, Hoofd Juridische Zaken van het Commando Landstrijdkrachten

Mr. E.P.J. Schelkers

Commandeur (tit.), Hoofd Juridische Zaken van het Commando Zeestrijdkrachten

Mr. R.J.W. Schoonderwoerd

Commodore, Hoofd Juridische Zaken van het Commando Luchtstrijdkrachten

Prof. mr. dr. H.G. van der Wilt

Hoogleraar Internationaal Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam.

Dr. M.C. Zwanenburg

Hoogleraar Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Militair Recht aan de Nederlandse Defensie Academie

Vaste medewerkers

Mr. J.C. Groenheijde

Kolonel van de Militair Juridische Dienst, Directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening

Dr. J.P. Loof

Lid van het College voor de Rechten van de Mens, tevens Universitair Docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden

Naar boven