Onderwerp: Bezoek-historie

Maj mr. C. Buschgens, De Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. De eerste ervaringen van het inkoopcentrum van de Koninklijke Luchtmacht.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.