Onderwerp: Bezoek-historie

Drs. P.J.E.J. van den Aker, “Srebrenica (… ) een eervolle, moeilijke, maar uitvoerbare opdracht (…)”. Militair operationele beschouwingen na uitspraak in cassatie van de Hoge Raad achttien jaar later.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.