Onderwerp: Bezoek-historie

Prof. Mr. G.L. Coolen, Reactie op de bijdrage van Mr. P.A. Kingma, De herziening van de artikelen 38 en 71 Wetboek van Militair Strafrecht; symbool of noodzaak? (MRT 2011, p. 207-220).

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.