Onderwerp: Bezoek-historie

KLTZA mr F.N.J. Jansen, De regeling van de taken en bevoegdheden alsmede het beheer en het beleid van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (de rijkswet en het Uitvoeringsbesluit Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba).

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.