Onderwerp: Bezoek-historie

Dr. Marten Zwanenburg, Het Rode Kruis en de Esculaap: Enkele aspecten van het Humanitair Oorlogsrecht betreffende de bescher-ming van gewonden, medisch personeel en medische inrichtingen in de praktijk.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.