Onderwerp: Bezoek-historie

Majoor mr F.S. Spruijt, De bevoegdheid van de (commune) kinderrechter met betrekking tot minderjarige militaire verdachten.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.