Onderwerp: Bezoek-historie

Erik Swart, Van malefijtsrecht naar garnizoenskrijgsraden. De transformatie van de militaire rechtspraak in de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.