Onderwerp: Bezoek-historie

Mr. D.F. de Bijl, LL.M., Recht op leven voor ‘opposing forces’: rechtvaardiging van geweldstoepassing in vredesmis-sies onder artikel 2 EVRM.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.