Onderwerp: Bezoek-historie

Boekaankondiging: Prof. mr. G.L. Coolen, Militair straf-, strafproces- en tuchtrecht, deel 81 in de editie Schuurman & Jordens, derde druk, Kluwer 2005, ISBN 90-13-00602-7.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.