Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Defensie vanaf (1945) 2021
Publicatiedatum:06-11-2020Geldigheid:06-11-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Defensie vanaf (1945) 2021
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
en
De Minister van Defensie

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde Selectielijst Ministerie van Defensie vanaf (1945) 2021 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

relaties0relaties0

Artikel 2

De Generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie vanaf 5 mei 1945 (Staatscourant 2014, nr. 5937) wordt afgesloten op 31 december 2020 en voor de werkprocessen op het gebied van medische zorg en -keuringen: 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7.1 en 9.1.7.2 ingetrokken vanaf 5 mei 1945.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag
22 september 2020
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
namens deze,
De algemene rijksarchivaris,
M.L.
Engelhard
De Minister van Defensie
namens deze,
De secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie,
G.E.A. van
Craaikamp

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Naar boven