Onderwerp: Bezoek-historie

Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw
Publicatiedatum:04-11-2020Geldigheid:04-11-2020 t/m 31-03-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voorziening Tijdelijke toelage loongebouw
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op de artikelen 15c en 26 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

Artikel 1

De militair heeft in afwachting van en uiterlijk tot de invoering van het nieuwe loongebouw dat voorzien was per 1 juli 2020 maar waarvan de totstandkoming is vertraagd, aanspraak op een tijdelijke toelage loongebouw, opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Deze aanspraak is vooralsnog beperkt tot 1 april 2021.

relaties0relaties0

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de dag na de publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2020

relaties0relaties0

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw

relaties0relaties0

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie,
voor deze,
De Hoofddirecteur Personeel
P.J.M.
Reesink.
Schout-bij-nacht

Bijlage

Tijdelijke toelage loongebouw met ingang van 1 juli 2020 t/m 31 maart 2021

Naar boven