Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling rijden met materiaal voor camouflagedoeleinden defensie
Geldigheid:17-04-2007 t/m 01-01-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling rijden met materiaal voor camouflagedoeleinden defensie

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
29-06-99IV8648/9929-06-99
17-04-07D-DAOGS2007010497onbekend17-04-07

1. Voertuigen in gebruik bij Defensie zijn te voorzien van materiaal bestemd voor camouflagedoeleinden. Het meevoeren van dit materiaal kan van invloed zijn op de verkeersveiligheid. Deze regeling heeft tot doel de verkeersveiligheid voor alle gebruikers van de openbare weg te bevorderen.

2. Ten aanzien van het rijden met materiaal voor camouflagedoeleinden bij (weg)verplaatsingen, zowel binnen als buiten oefenterreinen, in binnen – en buitenland, behoudens in operatiegebieden (missiegebieden), is het verboden camouflagenetten, jute of enig ander materiaal bestemd voor camouflagedoeleinden, in loshangende toestand mee te voeren.

3. Mee te voeren materiaal voor camouflagedoeleinden dient in een rol of bundel te worden vervoerd. Deze rol of bundel dient op een deugdelijke wijze aan het voertuig bevestigd te zijn. Indien de rol of bundel is bevestigd aan de zijkant van het voertuig mag deze niet uitsteken buiten de buitenspiegels. Tevens mag de aan de zijkant van het voertuig bevestigde rol of bundel niet belemmerend werken op het gebruik van de voertuigspiegels. Het is op de openbare weg verboden om kentekenplaten, spiegels, verlichting en retroreflecterende voorzieningen (w.o. gevaarsborden) te bedekken met camouflagenetten/jute of enig ander materiaal.

 

Naar boven