Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling achteruitrijden
Geldigheid:01-11-2006 t/m 01-01-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Achteruitrijden  

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
17-06-98IV

???

17-06-98

27-02-02

IV VV/2002/6255 ???27-02-02
12-10-06DAOG S2006032507 Onbekend01-11-06

1. De Regeling Achteruitrijden is van toepassing op alle militaire motorrijtuigen en omschrijft of en de wijze waarop de bestuurder van een militair motorrijtuig zich moet laten gidsen alsmede de verplichting van degene die in dienst is van of werkzaam is bij het Ministerie van Defensie om, in voorkomend geval, als gids op te treden. Definitie militaire motorrijtuig: alle voertuigen die gebezigd worden ten behoeve van de strijdkrachten, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders (Bron MP 11-70). 2. De bestuurder van een militair motorrijtuig is verplicht om bij het achteruit rijden de hulp in te roepen van een gids, tenzij de weg achter het motorrijtuig voor de bestuurder duidelijk en volledig is te overzien of er niemand aanwezig is om hulp te verlenen. Het inroepen van een gids is voorts niet verplicht indien op het militaire motorrijtuig een achteruitrijdbeveiliging is aangebracht en in werking is. 3. Degene die in dienst is van of werkzaam is bij het Ministerie van Defensie, is verplicht gevolg te geven aan het verzoek van de bestuurder om als gids behulpzaam te zijn. Bij het uitvoeren van zijn taak dient de gids te allen tijde de persoonlijke veiligheid te waarborgen. Het gidsen dient te geschieden met behulp van de tekens als vastgelegd in STANAG 2454 AMOVP-1(A) Chapter 2 Annex F. Indien de gids onbekend is met de tekens zoals gesteld in STANAG 2454 dan dient het gidsen te geschieden met voor beide partijen duidelijke tekens. 4. In elk militair motorvoertuig dient, op het dashboard of op een andere voor de bestuurder goed waarneembare plaats, de sticker “Bij achteruitrijden ….. Gidsen”, te zijn aangebracht.

 

Naar boven