Onderwerp: Bezoek-historie

Patiëntenvervoer
Geldigheid:01-10-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Patiëntenvervoer

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-08-15DAOGBS201501509901-08-15
01-11-15DAOGBS2015018705Art. 4 (vv)01-10-15

 

Referte:

  1. Technische aanwijzing patiëntenvervoer over de weg
  2. Patiëntenvervoer over de weg
  3. Regeling ziektekostenverzekering militairen, bijlage 1, art 4.14

1. Algemeen

Voor het vervoeren van militaire patiënten die zelf fysiek en/of psychisch niet in staat zijn om van hun woon- of werklocatie naar een medische inrichting of instelling te reizen, kan van rijkswege patiëntenvervoer worden ingezet. Voor dit vervoer is een aparte aanvraagprocedure bij de DVVO, conform referte a. Deze regeling geeft aan wanneer en door wie patiëntenvervoer aangevraagd kan worden.

Onder militairen worden in dit verband personen, in werkelijke dienst of met een post-actieve status in of onder behandeling bij een door Defensie aangewezen arts of instelling, verstaan. Deze regeling is niet van toepassing voor burgerpersoneel werkzaam bij Defensie.

2. Definities

  1. Patiëntenvervoer Een auto met chauffeur ten behoeve van het vervoer van militaire patiënten van en naar een medische inrichting of instelling ten behoeve van een medische behandeling of consultatie.
  2. Medische inrichting of instelling Een locatie waar (specialistische) medische handelingen worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid medisch personeel.

3. Aanvraag en inzet patiëntenvervoer

  1. Patiëntenvervoer wordt ingezet voor patiënten die niet mobiel, of vanwege medische redenen niet in staat, zijn om zelf van huis of werklocatie naar of van een medische inrichting of instelling te reizen. Hiervoor wordt vervoer met chauffeur ingezet.
  2. Patiëntenvervoer kan alleen aangevraagd worden, als de patiënt hiervoor een medische verklaring heeft van een bevoegde arts of de bedrijfsarts.
  3. De patiënt dient de aanvraag in bij zijn/haar commandant. Bij goedkeuring van de commandant, wordt de aanvraag door de geautoriseerde persoon van de eenheid ingediend conform referte a.
  4. DVVO (of een door hen ingehuurde partner) voert de opdracht uit.
Naar boven