Onderwerp: Bezoek-historie

Afhandeling verkeersovertredingen
Geldigheid:07-04-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Afhandeling verkeersovertredingen

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-04-15DAOG BS201500748507-04-15

 

Referte: a. Beleidsregel inzake schadeverhaal defensiepersoneel

 

1. Algemeen

In deze regeling wordt ingegaan op de wijze van afhandelen van een verkeersovertreding begaan met een defensievoertuig. De verkeersovertredingen kunnen in vier categorieën worden ingedeeld, deze zijn terug te vinden in artikel 3, 4, 5 en 6 van deze regeling.

2. Definities en Afkortingen:

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Wet Mulder: De Nederlandse Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, lex Mulder, wet Mulder), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet volgens het strafrecht. Verkeersovertredingen als te hard rijden, dubbel parkeren, kleven, door rood rijden, geen voorrang verlenen etc. komen vaak voor. Dit leidde tot overbelasting voor het OM. De zaak rekken door niet te betalen kon lonen, en van uitstel kwam misschien wel afstel. In 1989 is daarom besloten deze overtredingen administratiefrechtelijk af te handelen.

b. Strafbeschikking: In Nederland is een strafbeschikking een boete die wordt opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Een strafbeschikking is een vorm van buitengerechtelijke afdoening. Het is te vergelijken met een bestuurlijke boete, maar de strafbeschikking valt onder het strafrecht en niet onder het bestuursrecht.

c. Parkeerbelasting: Het niet kopen van een kaartje bij betaald parkeren.

d. FABK: Financieel Administratie en Beheer Kantoor, de instantie binnen Defensie die zorg draagt voor de financiële afhandeling waaronder boetes in het kader van de Wet Mulder.

e. CWB: Centraal Wagenparkbeheer, deze instantie is verantwoordelijk voor o.a. het beheer van alle civiele dienstauto’s van Defensie.

f. CJIB: Centraal Justitieel Incasso Bureau.

g. OM: Openbaar Ministerie.

h. Derden: Personen niet in dienst van, of werkzaam bij, Defensie.

3. Wet Mulder

Verkeersovertredingen die onder de Wet Mulder vallen, worden niet strafrechtelijk, maar bestuursrechtelijk afgedaan. De gedagtekende beschikking wordt op het voertuig achtergelaten of opgestuurd naar het adres van de kentekenhouder of naar het adres van degene die is staande gehouden. Defensie is kentekenhouder. Defensie kiest er voor om de naam bij Wet Mulder-overtredingen niet door te geven. Tenzij de persoon ter plekke was staande gehouden, is de beschikking gericht aan Defensie en dus niet aan de bestuurder. Het FABK scant de beschikking en registreert het in SAP. Daarna stelt het FABK de beschikking betaalbaar en automatisch wordt een PDF aangemaakt van de beschikking en verstuurd naar de contactpersoon van het betreffende defensieonderdeel met het verzoek de beschikking te verhalen op de bestuurder. Het FABK heeft contact met het CWB, met name wanneer een beschikking is ontvangen waarvan het kenteken onbekend is. Voor de Cdau’s achterhaalt het CWB de bestuurder en deelt dit mede aan het FABK, zodat zij dit kunnen doorgeven aan het betreffende defensieonderdeel. Met inachtneming van artikel 5 Beleidsregel inzake schadeverhaal defensiepersoneel, biedt het defensieonderdeel de betreffende beschikking aan bij de commandant van de bestuurder om dit artikel te kunnen toepassen.

4. Strafbeschikkingen

De strafbeschikkingen worden aangeboden aan het FABK. Het FABK stelt de strafbeschikking betaalbaar en verhaald dit op de bestuurder. Indien de bestuurder niet door het FABK te achterhalen is, dan achterhaalt het CWB de functionaris die wordt verdacht van het strafbare feit. De plicht om strafrechtelijke vervolging niet te verhinderen, alsook de omstandigheid dat betrokkene zich mogelijk strafbaar heeft gedragen en letsel of schade heeft veroorzaakt of anderen in gevaar heeft gebracht,  rechtvaardigen een inbreuk op diens privacy. In dat geval is Defensie gerechtigd de naam door te geven aan de verzoekende instantie. Betrokkene wordt daarover ingelicht. De verdere afhandeling van de strafbeschikking vervolgens een aangelegenheid van betreffende defensiemedewerker.

5. Parkeerbelasting

Deze overtredingen worden door de betreffende gemeente aan het FABK gestuurd. Het FABK stelt de beschikking betaalbaar en verstuurd de beschikking naar de contactpersoon van het betreffende defensieonderdeel met het verzoek de beschikking te verhalen op de bestuurder. Indien het kenteken onbekend is bij het FABK, neemt het FABK contact op met het CWB.

6. Overtredingen buitenland

Deze overtredingen worden gestuurd aan het FABK. Het FABK stelt de beschikking betaalbaar en verstuurd de beschikking naar de contactpersoon van het betreffende defensieonderdeel met het verzoek de beschikking te verhalen op de bestuurder. Indien het kenteken onbekend is bij het FABK, neemt het FABK contact op met het CWB.

7. Verhalen schade op derden

Als derden verkeersovertredingen met defensiemotorrijtuigen begaan, dan kunnen de hieruit volgende boetes worden verhaald. Voor het achterhalen van de juiste gegevens worden de rijopdracht c.q. rittenstaat gebruikt. De verdere afhandeling verloopt hetzelfde als bij defensiemedewerkers.

Naar boven