Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht nationale documenten op vervoers-/ verkeersgebied
Geldigheid:01-11-2006 t/m 01-01-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Overzicht nationale documenten op vervoers-/verkeersgebied

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
17-06-98IV-- 17-06-98
29-06-99IV8648/99niet opgegeven29-06-99
12-10-06DAOGS2006032507niet opgegeven01-11-06
 

1. Algemeen

De hiërarchie in documenten, gezien van hoog tot laag, is v.w.b. het deelgebied vervoer/verkeer als volgt:

  1. beleid;
  2. doctrine;
  3. aanwijzingen;
  4. handboeken;
  5. handleidingen.

2. CDS Aanwijzing A-401

Deze aanwijzing van de Commandant der Strijdkrachten heeft als doel de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de planning, uitvoering en evaluatie van verplaatsingen in het kader van de strategische mobiliteit (kortweg strategische verplaatsingen) af te bakenen bij militaire operaties (ref CDS aanwijzing A-300).

3. Ministeriële Publicatie (MP 11-70)

In deze publicatie is de Ministeriële regelgeving m.b.t. verkeer, berging en hulpverlening, oefenschade, examens militair rij-instructeur en civiele dienstauto’s opgenomen.

4. Handleiding Verkeer, Vervoer en Verplaatsingen (DP 40-10)

De DP 40-10 is een groeidocument met verzamelde uitgaven van alle relevante publicaties op het gebied van verkeer, vervoer en verplaatsingen. Deze publicaties zijn of als geheel, als samenvatting of als verwijzing opgenomen of vernoemd.

De documenten zijn te benaderen via de intranet website Sectie Beleid Verplaatsingsaangelegenheden

Naar boven