Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht internationale documenten op vervoers-/ verkeersgebied
Geldigheid:01-11-2006 t/m 01-01-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Overzicht internationale documenten op vervoers-/ verkeersgebied  

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
17-06-98IVVaststelling 17-06-98
29-06-99IV 8648/99??29-06-99
10-06-03IVVV/2003/14.783Aanpassing termen01-07-03
12-10-06DAOGS2006032507??01-11-06

NATO-Documenten

1. Algemeen

De hiërarchie in NATO-documenten, gezien van hoog tot laag, is v.w.b. het gebied vervoer/verkeer als volgt:

 1. Beleidsconcept MC-336/2 (Military Committee), ADAMS (Allied Deployment And Movement System) Policy Document
 2. Doctrine AJP-4 (Allied Joint Publications)
 3. Directives/Procedures AD 85/5 (ACE Directive) - AJP-4.4
 4. Manuals/STANAGS ADAMS Manual en AMovPs (Allied Movement Publications)

2. MC-336/2 "The Movement and Transportation Concept for NATO". Hét beleidsconcept voor verplaatsingen in het kader van een NATO-operatie (, zowel art 5 als non-art 5), met als doel internationale verplaatsingscoördinatie, waarin o.a. zijn beschreven: de uitgangspunten en het beleid, de (internationale) organisatie-structuur alsmede de daaraan verbonden taken en verantwoordelijkheden.

3. ADAMS Policy Document Het internationale beleidsdocument m.b.t. ADAMS waarin tevens verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dit document zal binnenkort opgenomen zijn in de nieuwe AJP 4.4 (A).

4. AJP-4 De Allied Joint Publication doctrine - Logistics (AJP-4) vormt de basis voor afgeleide logistieke publicaties. Het beschrijft NAVO-logistieke principes en beleid met name gericht op operationeel optreden met als doel NAVO militaire autoriteiten, landen en NAVO agentschappen beter te laten samenwerken.

5. AD 85/5 (AJP-4.4) "ACE (Allied Command Europe) Mobility Management Directive". De richtlijn van SHAPE, waarin meer gedetailleerd de verplaatsingsplanning, uitvoering, procedures worden beschreven alsmede de plaats van het Allied Deployment And Movement System (ADAMS) hierin.

6. STANAGS (Standard NATO Agreements) Internationale overeenkomsten op (o.a.) vervoers-/verkeersgebied, ontwikkeld door de NATO Standardization Agency, Army Board, Combat Service Support Working Group , Movement and Transportation Panel (NATO NSA ( ARMY) CSS WG/M&T Panel). De STANAGS zijn gegroepeerd in vier "Allied Movement Publications" (AMovPs):

 1. AMovP-1 (STANAG 2454) Regelgeving en procedures voor wegverplaatsingen, alsmede de identificatie van personeel en organisaties betrokken bij verkeerscontrole. In deze AMovP worden de volgende onderwerpen behandeld: - algemene regelgeving militaire verkeerscontrole organisatie; - de (bevels)verhouding tussen verkeerscontrole personeel en militaire weggebruikers; - verkeersregelgeving van belang voor chauffeurs van militaire voertuigen (colonneverplaatsingen, wegbeperkingen, aanvraagtermijnen Movement Bid); - verantwoordelijkheden verkeerscontrole posten; verkeerstekens, alsmede handsignalen/aanwijzingen voor het gidsen van voertuigen; - herkenningstekens op militaire voertuigen - driver familiarisation programma.
 2. AMovP-2(A) (STANAG 2455) Procedures voor grensoverschrijdende weg- / spoor- / binnenwaterverplaatsingen. In deze AMovP worden de volgende onderwerpen behandeld: - algemene bepalingen, zoals neergelegd in de SOFA (Status of Force Agreement); - politie/douane controle, inbegrepen bepalingen m.b.t. paspoorten en identiteitsbewijzen; - douane- en vervoersdocumenten (w.o. Formulier 302);
 3. AMovP-3 (A) (STANAG 2456) Regelgeving m.b.t. het gebruik van: - NATO Travel Order (NAVO reiswijzer); - Road Movement Bid en Credit (aanvraag toestemming weggebruik en toestemming); - Surface Transport Request en Reply; - Forecast Transport Request en Reply (voorwaarschuwing behoefte aan weg- / spoorweg- / binnenwatervervoer / transport); - documenten voor vervoer per schip; - definities en begrippen op het vervoersgebied.
 4. AMovP-4 (STANAG 2468) Technische aspecten m.b.t. het vervoer van militair materieel per spoor. In afwijking van de andere AMovPs berust de regelgeving in AMovP-4 voornamelijk op de door de Planning Board for Inland Surface Transport, Regional Committee Central European (PBIST-CE) ontwikkelde (technische) gegevens, zoals vastgelegd in de door haar uitgegeven AC documenten. In deze AMovP worden de volgende onderwerpen behandeld: - het gebruik van het "schets" boek bij het plannen van spoorvervoer (profiel van materieel); - spoorwagons geschikt voor het vervoer van militair materieel; - vastzetten van militair materieel op spoorwagons; - spoorbaan profielen (hoogte, breedte); - laden en lossen via zij- of koplaadperrons; - laadbruggen / ramps; - identificatie van militaire treinen.
 5. AMOVP-5 (STANAG 2236) In deze publicatie zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - containers - national POC’s Dangerous Goods In de toekomst zal Bio Security in deze AMOVP worden opgenomen.

7. ADAMS/EVE Manuals Het betreft een gebruikershandleiding voor de ADAMS/EVE-software. De International Solutions Group (ISG) heeft deze handleidingen ontwikkeld waarin het technisch gebruik van ADAMS en EVE is beschreven. Deze manuals zijn te downloaden via intranet website Sectie Beleid Verplaatsingsaangelegenheden.

EU-Documenten

1. Algemeen

Binnen de Europese Unie (EU) zijn een groot aantal beleidsdocumenten m.b.t.. strategische verplaatsingen ontwikkeld. In deze documenten zijn de uitgangspunten en het beleid, de (internationale) organisatiestructuur, de internationale verplaatsingscoördinatie alsmede de daaraan verbonden taken en verantwoordelijkheden beschreven.

2. Documenten

 • EU strategic M&T concept (EUMC appoved)
 • EU Global Approach on Deployability
 • EUBG Concept Annex E Strategic M&T Issues (EUMC agreed)
 • The M&T concept EU-led Crisis Management Operations (CMO)

Deze documenten zijn te bevragen bij DS/BS/IMS. In de toekomst zijn ook deze documenten via de intranet website Sectie Beleid Verplaatsings-aangelegenheden te benaderen en te downloaden

Naar boven