Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht hoofdstukverantwoordelijke instanties
Geldigheid:17-04-2007 t/m 01-01-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Overzicht hoofdstukverantwoordelijke instanties

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
09-12-02IVVV/2002/3585209-12-2002
17-04-07DAOGS2007010497onbekend17-04-2007

Onderstaand zijn de hoofdstukken zoals opgenomen in de DP 40-10 gekoppeld aan organisatiedelen, die primaire verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud daarvan. Voor meer informatie over de beleidsontwikkeling zie het takenpakket van de Sectie Beleid Verplaatsingsaangelegenheden (SBV) DAOG en de Instellingsbeschikking van het Comité Verplaatsingsaangelegenheden Defensie (CVD).

Hoofdstuk Titel Instantie
 Voorwoord DAOG/SBV
0100Viertalige woordenlijst Vervoer, Verkeer en Verplaatsingen DAOG/SBV
0200Begrippenlijst en Verwijzingen DAOG/SBV
0300Overzicht hoofdstukverantwoordelijke instantiesDAOG/SBV
1000 Douane zaken CDC/CBD/DFDE
1010 Begrippenlijst douanezaken CDC/CBD/DFDE
1110 Overzicht internationale documenten op vervoers-/verkeersgebied DAOG/SBV
1120 Overzicht nationale documenten op vervoers-/verkeersgebied DAOG/SBV
1300 Overzicht relevante Memoranda of Understanding (MOU) en andere internationale afsprakenDAOG/SBV DS/IMS
2000 Beleidsdocument Nationaal Gebruik Geautomatiseerde Verplaatsingssystemen DAOG/SBV
2100 Noodwetgeving DAOG/SBV
2200 Handleiding VerkeerCDC/BG-T/DVVO
3000 Produkten- en Dienstencatalogus DVVO CDC/BG-T/DVVO
3010 Toelichting Gebruik Vrachtbrief Nederlandse Krijgsmacht – Verbeterd CDC/BG-T/DVVO
3100 Regeling Berging en Hulpverlening DAOG/SBV / KMAR
3130 Regeling Melding Verkeers- en Oefenschade Defensie DJZ / DAOG/SBV
3200 Handboek Extern Wagenparkbeheer DAOG/SBV
3300 Regeling Beveiligingsaspecten bij Wapen- en Munitietransporten DAOG/SBV
3510 (Ministeriële) Regeling Toewijzing Civiele Dienstauto’s DAOG/SBV
3520 Regeling Toewijzing en Gebruik Civiele Dienstauto’s DAOG/SBV
3530 Regeling Taxidienst regio Den Haag DAOG/SBV
3540 Regeling Toewijzing en Gebruik Civiele Dienstauto’s Militaire Attachés DAOG/SBV
3550Regeling Civiele Dienstrijtuigen DefensieDAOG/SBV
3610 Regeling Personeelsvervoer KL DAOG/SBV
3700 Regeling Rijopdrachten Defensie DAOG/SBV
3810 Regeling Achteruitrijden DAOG/SBV
3820 Regeling Slepen van militaire voertuigen DAOG/SBV
3830 Regeling Verplaatsingen te voet DAOG/SBV
3840 Regeling Rijden met Materiaal voor Camouflagedoeleinden DAOG/SBV
3850 Regeling laden en / of lossen van treinen DAOG/SBV
Naar boven