Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling ISPM 15
Geldigheid:01-02-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling ISPM 15
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-02-16DAOGBS/2016000002 01-02-16

 

Referte:

  1. ISPM No. 15, UNFAO, “Regulation of wood packaging material in international trade.”
  2. “Inspecties van verpakkingshout, informatie voor bedrijven, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Ministerie van Economische Zaken, 15 januari 2014.”
  3. Nota BS2010012549, “Toepassing (stuw)hout bij internationaal transport (ISPM)”, D-DAOG, 15 juni 2010.

1. Aanleiding

De globalisering en de toename van het internationaal goederenverkeer heeft ertoe geleid dat dierlijk en plantaardig materiaal over de wereld wordt verspreid. Verspreiding vindt onder andere plaats door het gebruik van hout als stuw- en verpakkingsmateriaal. De organismen in het hout kunnen parasitair zijn, dat wil zeggen dat dit kan leiden tot ziektes in planten en plantproducten. Het invoeren van onbehandeld hout, o.a. gebruikt als stuw- en verpakkingsmateriaal, is in veel landen niet toegestaan.

ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measure 15) is opgesteld door het International Plant Protection Convention (IPPC). De IPPC is een onderdeel van de United Nations Food and Agriculture Organization (UNFAO).

De ISPM 15 omvat de behandelingsmethoden waarmee hout behandeld moet worden zodat zeker wordt gesteld dat er geen schadelijke organismen in het stuw- en verpakkingshout aanwezig zijn. Na behandeling wordt het hout gecertificeerd met een opdruk van het ISPM 15 logo samen met het land van herkomst. Gecertificeerd hout dat wordt hergebruikt of is gerepareerd/afgekort, moet opnieuw gecertificeerd worden.

2. ISPM 15 en Defensie

De regelgeving ISPM 15 is onverkort van toepassing op Defensie. Dit betekent dat bij gebruik van alle soorten stuw- en verpakkingshout (pallets, kratten, kisten, etc.) het hout moet voldoen aan de eisen van ISPM 15. Defensie voorkomt hiermee de verspreiding van parasieten in hout in eigen land en in de landen waar Defensie wordt ingezet.

3. Handhaving en maatregelen

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken is de handhavende instantie van de ISPM 15. Zij kan inspecties uitvoeren van transporten die Nederland binnenkomen.

Indien overtreding van de ISPM 15 plaatsvindt, doordat niet aantoonbaar gecertificeerd stuw- en verpakkingshout in Nederland aankomt, geldt het volgende:

  1. Indien men op de plaats van binnenkomst schadelijke organismen in het stuw- en verpakkingshout aantreft, moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden ter vernietiging of behandeling van het hout. Dit is inclusief de lading.
  2. Zijn bij inspecties op de plaats van binnenkomst geen (symptomen) van schadelijke organismen zichtbaar, maar ontbreekt alleen de markering, dan mag het materiaal vervoerd worden naar een geschikte locatie waar het hout verwijderd kan worden. Daarna moet het hout alsnog worden vernietigd of behandeld, maar de lading blijft hierbij intact.

Als maatregelen gelden het afvoeren naar en verbranden in een afvalverbrandingscentrale of het afvoeren naar een bedrijfslocatie waar de vereiste behandeling (hitte of chemisch) alsnog wordt toegepast ter ontsmetting van het hout.

4. Maatregelen Defensie

Om te voorkomen dat lading onnodig moet worden vernietigd, draagt Defensie zorg voor gebruik van gecertificeerd stuw- en verpakkingshout.

Om dit te borgen schaft CLAS/Matlogco Land (en bedrijven/eenheden die zelfstandig stuw- en verpakkingshout kunnen en mogen aanschaffen) gecertificeerd stuw- en verpakkingshout aan voor de genoemde doeleinden. Dit hout dient door de leverancier zodanig gemarkeerd te worden met het ISPM 15 merk, dat het na gebruik en eventuele bewerking nog steeds te herkennen is als ISPM 15 gecertificeerd hout. Het ISPM 15 merk op stuw- en verpakkingshout dient de volledige levensduur zicht- en leesbaar te zijn. Daarnaast dient op het betreffende hout om de 30cm een ISPM 15 markering zichtbaar te zijn.

Niet ISPM 15 gecertificeerd stuw- en verpakkingshout mag niet gebruikt worden voor ex- en importtransporten buiten de EU en Zwitserland. Dit hout mag wel binnen Europa en Zwitserland gebruikt worden. Na verloop van tijd zal niet ISPM 15 gecertificeerd hout niet meer in omloop zijn.

5. Verdere informatie ISPM 15

Voor verdere informatie over ISPM 15 kunt u terecht op onderstaande links:

SMHV Handboek ISPM 15 (op internet):

http://www.smhv.nl/images/stories/download/Handboek/SMHV_Handboek_V5-1_juni_2015_DEFINITIEF.pdf

Informatieblad 48 DVVO (op intranet):

http://landmachtportaal.mindef.nl/StCLAS/DMD/AD/SIEVPLN/_layouts/WordViewer.aspx?id=/StCLAS/DMD/AD/SIEVPLN/OPS/DOCUMENTS/Informatieblad_48_Houten_pallets_en_verpakkingen_2014.doc&DefaultItemOpen=1

 

Naar boven