Onderwerp: Bezoek-historie

Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945
Geldigheid:17-02-2014 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bijlage bij het Besluit vaststelling Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
17-02-14 NA/14/13082 07-03-14
Naar boven