Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit vaststelling Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945
Publicatiedatum:07-03-2014Geldigheid:07-03-2014 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit vaststelling van de Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van het ministerie van defensie vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

relaties0relaties0

Artikel 2

Met de vaststelling van deze selectielijst worden de volgende selectielijsten voor de zorgdrager Minister van Defensie ingetrokken:

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag
17 februari 2014
De
Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,namens deze:
De algemene rijksarchivaris
,
M.J.
Berendse.
De
Minister
van Defensie,namens deze:
De secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie,
E.S.M.
Akerboom.

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Naar boven