Onderwerp: Bezoek-historie

Uitvoeringsvoorschriften werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd
Publicatiedatum:30-05-1995Geldigheid:30-05-1995 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitvoeringsvoorschriften werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd
De Staatssecretaris van Defensie, voor deze de Directeur-Generaal Personeel

Besluit:

Artikel 1

Voor de vaststelling van de mate van werkloosheid in een kalenderweek worden telkens aan het begin en aan het einde van de maand eventuele gebroken weken gelijkgesteld met hele weken.

relaties0relaties0

Artikel 2

relaties0

Artikel 3

Het aantal weken, dat betrokkene met behoud van zijn recht op uitkering ingevolge artikel 2 van het Werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd vakantie mag genieten, wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in het Besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 23 januari 1992, nr. 92.342, Stcrt. 1992, 19, tot vaststelling van regels als bedoeld in artikel 19, zesde lid, van de Werkloos-heidswet, met dien verstande dat in afwijking van het bepaalde in artikel 3, onder a, van genoemd Besluit onder het aantal weken dient te worden volstaan, het aantal weken dat betrokkene voorafgaande aan zijn recht op uitkering in het desbetreffende kalenderjaar afscheid heeft verricht.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 1 februari 1995.

relaties0relaties0
De
Staatssecretaris
van Defensie,
voor deze,
De
Directeur-Generaal Personeel
,
W. J. M.
Bunnik
Naar boven