Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010
Publicatiedatum:28-10-2022Geldigheid:28-10-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010
De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

relaties0

Artikel 2

Inzake het verlenen van ontheffingen of vrijstellingen als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt de voorzitter Regie overleg gevaarlijke stoffen vooraf geïnformeerd.

relaties0relaties0

Artikel 3

Bij de uitoefening van de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, brengt de functionaris, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, in de ondertekening van stukken die op basis hiervan worden ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking door het opnemen van de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

voor deze,

Aanduiding van de functie

Handtekening

Naam en voorzover van toepassing de militaire rang

relaties0relaties0

Artikel 4

De Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen van 18 juni 2004, nr. C/2004004124 (Stcrt. 2004, nr. 123), wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant en de serie ministeriële publicaties.

’s-Gravenhage
20 april 2010
De
Staatssecretaris
van Defensie,
J.G. de
Vries
Naar boven