Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit Defensie aanwijzen personen ten behoeve van uitvoeren confrontaties en maken van opnamen daartoe
Publicatiedatum:16-05-2009Geldigheid:16-05-2009 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit Defensie aanwijzen personen ten behoeve van uitvoeren confrontaties en maken van opnamen daartoe
De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Aan de Commandant Koninklijke Marechaussee wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4 en 6 van het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek.

relaties0relaties0

Artikel 2

In de ondertekening van de besluiten, bedoeld in artikel 1, wordt het mandaat tot uitdrukking gebracht door gebruikmaking van het volgende ondertekeningsblok:

De Minister van Defensie,

Voor deze,

De Commandant Koninklijke Marechaussee,

(handtekening van de gemandateerde)

(naam van de gemandateerde)

relaties0relaties0

Artikel 3

De bevoegdheid tot het nemen van de besluiten, bedoeld in artikel 1, wordt niet in ondermandaat doorverleend.

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en in de reeks ministeriële publicaties 10-003 van het Ministerie van Defensie.

Den Haag
14 april 2009
De
Minister
van Defensie,
E. van
Middelkoop
Naar boven