Onderwerp: Bezoek-historie

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
Publicatiedatum:01-08-2009Geldigheid:01-08-2009 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving, van 4 oktober 1994, nr. CWW 89/128;

Gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1994, no. W07.94.0608);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 13 december 1994, nr. CWW 89/128, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Hoofdstukken I, II, VII, IX, X, XI en XII van de Wegenverkeerswet 1994 in werking treden.

relaties0relaties0

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
15 december 1994
Beatrix
De Minister van Defensie,
J. J. C. Voorhoeve
de negenentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Naar boven