Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijke maatregel bij de vergoeding voor overwerk voor burgerlijke ambtenaren schaal 11 en 12
Geldigheid:01-03-2014 t/m 28-02-2016Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Tijdelijke maatregel bij de vergoeding voor overwerk voor burgerlijke ambtenaren schaal 11 en 12

Gelet op: de artikelen 49, 49a en 62 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
14-01-15HDPBS/201403764001-03-14

 

Artikel 1

1. De commandant kent aan de ambtenaar met salarisschaal 11 en 12 een vergoeding voor overwerk als bedoeld in artikel 49, tweede lid, toe, indien de ambtenaar in de periode van 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2016 in opdracht van de commandant overwerk verricht.

2. Artikel 49, derde en vierde lid, van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, is van overeenkomstige toepassing.

3. De vergoeding voor overwerk bedraagt per uur de helft van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van datum van ondertekening en eindigt op 28 februari 2016.

Naar boven