Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling aanwijzing initiële opleidingen burgerlijke ambtenaren defensie
Geldigheid:01-09-1994 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling aanwijzing initiële opleidingen burgerlijkeambtenaren defensie

Gelet op artikel 161 onder a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
24-03-94DAVB PAV8011/ 94008896 01-04-94

Artikel 1

Als initiële opleidingen in de zin van hoofdstuk 12 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie worden aangemerkt de opleidingen aan de bedrijfsschool Bewapeningswerkplaats alsmede de bedrijfsscholen van respectievelijk 750, 760, 770 en 790 Verzorgingscommando.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 3

De regeling wordt aangehaald als: regeling aanwijzing initiële opleidingen burgerlijke ambtenaren defensie.

Naar boven