Onderwerp: Bezoek-historie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP
Geldigheid:01-01-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Dit reglement met bijlagen is in werking getreden op 1 januari 1996.

Vastst./Wijz datum van afStcrt.Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
08-01-02artt. 4.2, 4.3, 5a.4, 5a.8, 6.4, 7.4, 7.5c. 7.8, 7.9a, 8.11, 12.1, 18.6, 18.8 t/m 18.11, 18.14, 18.16 en 19.501-01-02
04-02-0224 artt. 7.5 en 7.1006-02-02
08-03-0248 art. 5a.309-01-02
  artt. 1.1, 1.2 en 19.501-01-02
20-12-02350 artt.  1.1, 1.5, 2.4, 2.4b, 3.1, 4.2a, 4.4a, 4.5, 5.1a, 5.6, 5a.1, 5a.3, 5a.7 t/m 5a.10, 6.3, 7.5c, 7.9a, 8.2, 8.11, 9.1, 10.1, 11.4, 12.1, 13.1, 13.3, 13.5, 15.7, 16.7, 18d.1, 18d.2 en 19.5, + bijlage h en i01-01-03
18-12-032502.4b, 12.1 en bijl. J (nw)01-01-04
08-08-04149ondermeer hoofdstuk 6 en 701-01-04
29-12-04252art. 5a.3,01-01-05
  artt.12.1, 18e.1 en 19.501-01-04
  Bijlagen01-01-07
19-12-20073 01-01-08
20-09-11 Reglement01-01-11
30-03-126511Reglement01-04-12 
  Reglement01-01-13 
  Reglement01-01-14 
  Reglement01-01-15 

 

Het reglement is opgenomen als pdf-bestand.

 

 

Naar boven