Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling dienstverbandaanspraken geneeskundige verzorging
Geldigheid:01-01-2006 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstverbandaanspraken geneeskundige verzorging

Gelet op artikel 104 van het Algemeen militair ambtenarenreglement

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
22-12-94DAVB PAV7315/9402939101-01-95
23-08-06HDPP/2006026203Artikel 201-01-06

Artikel 1

De niet in werkelijke dienst verblijvende militair of de gewezen militair bedoeld in artikel 104 van het Algemeen militair ambtenarenreglement kan zijn in dat artikel bedoelde aanspraak uitsluitend geldend maken indien:

  1. hij in voldoende mate is verzekerd tegen ziektekosten;
  2. de kosten van geneeskundige verzorging ter zake van de ziekte of het gebrek waarvoor verband is aangenomen met de uitoefening van de militaire dienst niet door zijn verzekering zijn gedekt.

Artikel 2

Onder in voldoende mate verzekerd zijn wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan het hebben van een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.

Artikel 3

Het bepaalde in artikel 1, onder a, en in artikel 2 is niet van toepassing indien de ziekte of het gebrek waarvoor verband is aangenomen met de uitoefening van de militaire dienst is ontstaan vóór 1 januari 1995, indien voor die datum van een onvoldoende verzekering sprake was.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1995.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling dienstverbandaanspraken geneeskundige verzorging".

Naar boven