Onderwerp: Bezoek-historie

Aanwijzingsbesluit toelage onregelmatige dienst achteraf KMAR
Geldigheid:16-02-2011 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanwijzingsbesluit toelage onregelmatige dienst achteraf KMAR

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-11-01DAVBP/200100738301-07-01
16-02-11HDPBS2011003606Art. 116-02-11

Artikel 1

Voor de volgende functies van de Koninklijke Marechaussee geldt dat de aanspraak op de toelage onregelmatige dienst aan het eind van elke kalendermaand wordt vastgesteld, op basis van de in die maand door de militair daadwerkelijk verrichte werkzaamheden op ongebruikelijke uren:

  1. alle functies van de Brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB), met uitzondering van de functies medewerker beveiligingstaken;
  2. de functies van de motorpools;
  3. de functies van de tijdelijke geformeerde rechercheteams van de onderscheidenlijke districten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toelage onregelmatige dienst achteraf KMAR

Naar boven