Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee 2019
Publicatiedatum:12-03-2020Geldigheid:12-03-2020 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20200312 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee 2019

Artikel 1 Bevoegdheden Plaatsvervangend Commandant KMar

Aan de Plaatsvervangend Commandant KMar, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 4 van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 2 Bevoegdheden Directeur Operaties

Aan de Directeur Operaties, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 5 van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 3 Bevoegdheden Directeur Personeel en Bedrijfsvoering

Aan de Directeur Personeel en Bedrijfsvoering, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 6 van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 4 Bevoegdheden hoofd Financiën en Control

Aan het hoofd Financiën en Control, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 7 van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 5 Bevoegdheden Chef Kabinet

Aan Chef Kabinet, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 8 van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren, (m.u.v. artikel 8l (interne onderzoeken), voor zover dit het nemen van besluiten en verrichten van handelingen betreft die betrekking hebben op het instellen van interne onderzoeken naar handelingen en gedragingen van medewerkers van de KMar die ingaan tegen wettelijke voorschriften, regelingen en instructies van het bevoegd gezag, en artikel 8m (integriteitsbeleid). Voor deze besluiten en handelingen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend aan het Clusterhoofd Integriteit, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger).

relaties0relaties0

Artikel 6 Bevoegdheden Commandant LTC

Aan de Commandant Landelijk Tactisch Commando, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 9 van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 6a Bevoegdheden Plaatsvervangend Commandant LTC

Aan de Plaatsvervangend commandant van het LTC, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 9a van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 6b Bevoegdheden Hoofd afdeling Intell LTC

Aan het Hoofd van de afdeling Intell LTC, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 9b van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 6c Bevoegdheden Hoofd afdeling Plans LTC

Aan het Hoofd van de afdeling Plans LTC, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 9c van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 6d Bevoegdheden Hoofd afdeling Operations LTC

Aan het Hoofd van de afdeling Operations LTC, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 9d van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 6e Bevoegdheden Hoofd afdeling Support LTC

Aan het Hoofd van de afdeling Support LTC, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 9e van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 6f Bevoegdheden Coördinator Schiphol LTC

Aan de Coördinator Schiphol LTC, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 9f van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7 Bevoegdheden Brigadecommandanten LTC

Artikel 7a Bevoegdheden BC BTBB

Aan de Brigadecommandant van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB), dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 10a van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7b Bevoegdheden BC BSB

Aan de Brigadecommandant van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 10b van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7c Bevoegdheden BC Brigade Carib

Aan de Brigadecommandant van de Brigade Carib, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 10c van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7d Bevoegdheden BC Brigade Recherche

Aan de Brigadecommandant van de Brigade Recherche, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 10d van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7e Bevoegdheden BC Operationele Service en Support

Aan de Brigadecommandant van de Brigade Operationele Service en Support (BOSS), dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 10e van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7f Bevoegdheden BC’n Overige Brigades

Aan de Brigadecommandanten van de Overige Brigades, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 10f van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7g Bevoegdheden Com. Eskadron Hoog Risico Beveiliging

Aan de Commandant van het Eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB), dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 10g van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0
relaties0

Artikel 8 Bevoegdheden Commandant OTCKMar

Aan de Commandant Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 11 van het Subtaakbesluit KMar 2019 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 9 Uitsluitingsgronden

De uitvoering van bovengenoemde bevoegdheden wordt beperkt door:

  • a.De Personeel & Organisatie (P&O) mandaten (hiervoor zijn aparte P&O besluiten gemaakt);relaties0
  • b.De Informatievoorziening (IV) mandaten (hiervoor zijn aparte IV-besluiten gemaakt);relaties0
  • c.De tekenbevoegdheden financiën zoals vermeld in artikel 10;relaties0
  • d.De tekenbevoegdheden verwerving zoals vermeld in artikel 11.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 Tekenbevoegdheden financiën

De functionarissen zoals vermeld in bijlage 1: matrix tekenbevoegdheden financiën KMar (en in het HBR Defensie), zijn bevoegd tot het ondertekenen van de desbetreffende documenten.

relaties0relaties0

Artikel 11 Tekenbevoegdheden verwerving

De functionarissen zoals vermeld in bijlage 2: matrix tekenbevoegdheden verwerving KMar (en in het HBR Defensie), zijn bevoegd tot het ondertekenen van de desbetreffende documenten.

relaties0relaties0

Artikel 12 Intrekking huidige Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit KMar

Het Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit KMar 2015 wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2019.

relaties0relaties0

Artikel 14 Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee 2019.

relaties0relaties0
De Commandant Koninklijke Marechaussee
J.A.J.
Leijtens
Luitenant-generaal

Bijlage A Matrix tekenbevoegdheden financiën KMar

relaties0

Bijlage B Matrix tekenbevoegdheden verwerving KMar

relaties0
Naar boven