Onderwerp: Bezoek-historie

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018
Publicatiedatum:18-02-2019Geldigheid:18-02-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018

Hoofdstuk 1 Wijzigingen met ingang van 1 januari 2017

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Inkomstenregeling Militairen.]

relaties0relaties0

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 3

Het Sociaal Beleidskader Defensie 2012–2016 wordt verlengd tot 1 oktober 2018.

relaties0relaties0

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.]

relaties0relaties0

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

relaties0relaties0

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR.]

relaties0relaties0

Artikel 7

[Red: Wijzigt de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties.]

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 Wijzigingen met ingang van 1 januari 2018

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 9

[Red: Wijzigt de Inkomstenregeling militairen.]

relaties0relaties0

Artikel 10

[Red: Wijzigt de Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.]

relaties0relaties0

Artikel 11

[Red: Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

relaties0relaties0

Artikel 12

[Red: Wijzigt de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties.]

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Overige wijzigingen

Artikel 13

[Red: Wijzigt de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR.]

relaties0relaties0

Artikel 14

Een aanvraag als bedoeld in artikel 39a van het Algemeen militair ambtenarenreglement, wordt vastgesteld op een door Onze Minister te bepalen datum.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening, met dien verstande dat:

  • 1.hoofdstuk 1 terugwerkt tot en met 1 januari 2017;relaties0
  • 2.hoofdstuk 2 terugwerkt tot en met 1 januari 2018;relaties0
  • 3.artikel 13 in werking treedt met ingang van 1 januari 2019.relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie,
voor deze
De Hoofddirecteur Personeel
P.F.M.
Reesink
Schout bij nacht
Naar boven